Naturalny bursztyn Ukraiński, piękny surowy kamień. Waga - 234 gr.

 

Natural Ukrainian amber, beautiful rough stone. The weight - 234 gr.

 

W tej partii na sprzedaż naturalny bursztyn. Nie tłoczony bursztyn. W sprzedaży tylko oryginalny bursztyn.

 

In this lot for sale natural amber. Not pressed amber. Only original amber in sales.

Inne produkty z tej kategorii