Naturalny bursztyn Ukraiński, piękny surowy kamień. Waga - 201 gr.

Natural Ukrainian amber, beautiful rough stone. The weight - 201 gr.

W tej partii na sprzedaż naturalny bursztyn. Nie tłoczony bursztyn. W sprzedaży tylko oryginalny bursztyn.

In this lot for sale natural amber. Not pressed amber. Only original amber in sales.

 

Inne produkty z tej kategorii